Asukoht

Mööda vett tulles Võrtsjärve lõuna poolses suudmes, kuhu voolab ka Väike Emajõgi.

Mööda maad tulles Pikasilla külas.

Pikasilla paikneb Väikese Emajõe suudmealal (peamiselt vasakul kaldal) Võrtsjärve lõunatipu lähistel. Pikasilla külas on kool (asutatud 1921.aastal), sidejaoskond, kauplus ja tankla. 1989. aastal oli külas 97 alalist elanikku. Pikasilla on teedesõlm ja sillakoht. Siit viivad teed Tõrva (12 km), Viljandisse (48 km), Tartusse(55 km) ja Võrru (80 km).

Tule vaata ise...